Informaţii despre firmă

Informaţii despre firmă

1. PREZENTAREA COMPANIEI

1.1 Principala activitate şi fundalul profesional

Firma şi-a început activitatea în 1982 în Budapesta, ca o secţie de producţie şi servicii industriale a C.A.P. Rákosvölgye Mgtsz, în calitate de prima fabrică de acoperiri cu TEFLON® din Ungaria. Pe lângă necesitatea unei continue dezvoltări a tehnologiei de fabricaţie, în prima perioadă de funcţionare sa simţit nevoia pregnantă de mediatizare a utilizării industriale multilaterale a acoperirilor cu TEFLON®, cum ar fi: protecţie la coroziune, ungere uscată, deprinderea uşoară de forme, utilizare în industria alimentară, etc. Prin permanenta modernizare a liniilor tehnologice şi a dezvoltării adecvate a întreprinderii, în 1992 s-a încheiat un acord de colaborare între firmele DuPont de Nemours (Belgia) şi TEN-LINE S.R.L. din Ungaria.

În scopul utilizării procedeului de acoperire cu TEFLON® firma DuPont a construit o reţea independentă, care include unităţi din toate colţurile lumii. În cadrul acestei reţele firma TEN-LINE a obţinut statutul de.

unitate înregistrată şi acreditată pentru acoperiri tip DuPont
      TEFLON

„unitate înregistrată şi acreditată pentru acoperiri tip DuPont TEFLON®.”

Având la bază acordul amintit, uzina TEN-LINE utilizează tehnologia de acoperire DuPont, respectând normele şi condiţiile de calitate prescrise de DuPont. În urma creşterii producţiei în ritm alert a fost necesară extinderea uzinei, drept urmare sa mutat la Mogyoród.

La noua adresă sa creat posibilitatea extinderii ariei de activităţi. Începând din acest moment firma se ocupă şi de acoperiri cu vopsele pulbere în câmp electrostatic. Sistemul de acoperire cu vopsea pulbere în câmp electrostatic face parte din grupul celor mai moderne acoperiri. Scopul acesteia este modificarea proprietăţilor suprafeţei pieselor din metal, în general de a îndeplini cerinţele estetice şi stoparea coroziunii. Vopseaua pulbere este compusă din răşină poliesterică sau epoxi-poliesterică, care se întăreşte (polimerizează) sub acţiunea căldurii, depunerea ei pe suprafaţa metalului se face prin aplicarea unui în câmp electrostatic de către un pistol de pulverizare special. Piesa astfel acoperită se introduce într-un cuptor de coacere (polimerizare) încălzit la o temperatură bine definită şi se menţine o perioadă de timp bine determinată. Rezultatul este un strat cu aderenţă deosebită, rigid, elastic, rezistent la şocuri mecanice, la frecare şi la intemperii.

Sistemul de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic are nenumărate avantaje faţă de vopsirea clasică cu solvenţi nu numai din punct de vedere al avantajelor în ceea ce priveşte utilizarea ei ci şi tehnologia de producţie:

  • Se elimină complet necesitatea utilizării solvenţilor organici, ca urmare se exclud pericolele adverse, precum: pericolul de incendiu şi de explozie, dăunarea sănătăţii cauzate de aburi ai solvenţilor, contaminarea mediului.
  • Productivitate mai mare, se poate asigura grosimea necesară într-o singură etapă de vopsire.
  • Se pot acoperii şi suprafeţe foarte complexe, profilate.
  • Transportul, depozitarea şi utilizarea implică costuri reduse deoarece nu sunt necesare precauţii deosebite.

Pe lângă aceste avantaje vopsirea cu pulbere are şi câteva dezavantaje tehnologice:

  • Aplicarea ei se poate realiza doar industrial, prin utilizarea unor echipamente special concepute în acest scop.
  • Prescripţiile referitoare la calitatea acoperirii se pot îndeplinii doar prin investiţii tehnologice costisitoare, cum ar fi sistemele de control, de reglare şi de măsurare a parametrilor procesului.
  • Datorită utilizării unei tehnologii închise, dimensiunile instalaţiei în dotare limitează dimensiunile pieselor ce pot fi vopsite în unitatea respectivă.

Acest procedeu în ultimii 10 ani se extinde în ritm alert. La început se utiliza doar la piese relativ mici. Datorită extinderii paletei de vopsele pulbere şi creşterea calităţii lor în zilele noastre se utilizează din ce în ce mai mult, în nenumărate domenii industriale. Toate elementele de structură din aluminiu, şi mare parte a celor din oţel din clădirile de astăzi sunt realizate din profile vopsite cu pulbere în câmp electrostatic.

În ultimii ani acest domeniu a fost preocuparea noastră majoră, în acest segment sau realizat cele mai importante lucrări de referinţă.

1.2 Caracteristicile întreprinderii, dotarea tehnică a uzinei

Sediu:

1142. Budapest, str. Miskolci nr. 165/B.

Uzină:

2146. Mogyoród, str. Kerektó nr. 4.

Pentru desfăşurarea activităţii, pe o suprafaţă de 7600 m2, avem la dispoziţie următoarele: un atelier de 900 m2, un depozit de 240 m2 şi o clădire de birouri de 100 m2.

În momentul de faţă avem 11 angajaţi. Dotarea tehnologică a uzinei asigură o capacitate de vopsire a unei suprafeţei totale de cca. 10 000 m2 pe an.