Date tehnice

PROPRIETĂŢI MECANICE – FIZICE
Datele prezentate mai jos sunt valori medii.
Proprietate Standard ASTM U.m. Teflon®  PTFE Teflon® FEP Teflon® PFA Teflon® ETFE
Greutate specifică D792  – 2,15 2,15 2,15 1,76

Rezistentă la întindere
D1457
D1708
D638

MPa

21-35

23

25

40-47

Alungire
D1457
D1708
D638

%

300-500

325

300

150-300
Coeficient de încovoiere D790 MPa 500 600 600 1.200
Test de încovoiere D2176 ciklus >106 5-80 x 103 10-500 x 103 10-27 x 103
Rezistentă la şoc D256 J/m 189 Nincs törés Nincs törés Nincs törés
Duritate D2240 Shore D
pencil
50-65
HB
56
HB
60 HB 72 HB
Rezistenţă la uzură
– test Bell (1)
– Sliding Arm (2)
– Tabor Abrasion (3)
 
 
g/µm
mg
mg

85
7,9-9,7
12
 

11,1-15,2
14,8  –
1,.4
Rezistenţă la zgâriere
– început (4)
– complet (5)

 
kg
kg

5,7-7,0
7,3-10,7
 
5,1-11,4
8,5-13,2
Coeficient de frecare
– static
– dinamic
D1894
 
0,12-0,15
0,05-0,10
  0,12-0,20
0,08-0,3
  0,2
  0,24-0,50
0,3-0,4
Unghi de umezire maxim (apă)  –  deg  104-111  95-105  104-111  90-100
Observaţii:
1. Dispozitiv pentru test de fricţiune Bell: material de uzură grame/micron
2. Test Sliding Arm: 1000 de cicluri, sarcină 500 gr, hârtie abrazivă tip 400, suprafaţă 35,5 cm2
3. Test de uzură Tabor: roată Cs 17, sarcină 1kg, 1000 de cicluri, pierdere de greutate în miligrame
4. Test de rezistenţă la zgâriere Scratch Master: început – de-îndată ce apare metalul de bază
5. Test de rezistenţă la zgâriere Scratch Master: complet – de-îndată ce se desprinde complet pelicula.


PROPRIETĂŢI TERMICE

Proprietate

Standard ASTM U.m. Teflon® PTFE Teflon® FEP Teflon® PFA Teflon® ETFE
Punct de topire D3418 °C 327 260 305 267
Temperatura de coacere °C 380-430 360-390 380-400 300-325
Temperatura maximă de regim continuu °C 270 205 260 150
Temperatura maximă de regim intermitent °C szakmai egyeztetést igényel
Clasificare de inflamabilitate UL94   – VO VO VO VO
Index de oxigen limitat D2863 % >95 >95 >95 30-36

Căldură de ardere

D240 MJ/kg 5,1 5,1 5,3 13,7
Coeficient de transfer termic  – W/m·K 0,25 0,20 0,19 0,24

PROPRIETĂŢI CHIMICE
Proprietate Standard ASTM U.m. Teflon® PTFE Teflon® FEP Teflon® PFA Teflon® ETFE
Rezistenţă chimică şi la solvenţi D543   – Excelent Excelent Excelent Excelent
Capacitate de umezire, 24 h D570 % <0,01 <0,01 <0,03 <0,03
Rezistenţă la apă sărată (1)
– pe aluminiu
– pe oţel
B-117  
Ore
Ore
 
744+
192

744+
 
1000
 
1000
Rezistenţă la detergent de spălare vase (2)
– aluminiu
– aluminiu sablat
– oţel sablat
–   
Ore
Ore
Ore
 
264
624
24
 
744
600
480
 


 


Rezistenţă meteorologică Condiţiile Florida excluse Nr. de ani neschimbat 20 20 10 15
Observaţii:
1. Rezistenţă la apă sărată la 35°C, în soluţie de saramură de 5%, măsurat în ore până la străpungere (permeabilitate).
2. Rezistenţă la detergent de spălare vase măsurat în ore.

PROPRIETĂŢI ELECTRICE
Proprietate Standard ASTM U.m. Teflon® PTFE Teflon® FEP Teflon® PFA Teflon® ETFE
Constantă dielectrică D150 1 MHz 2,1 2,1 2,1 2,6
Rigiditate dielectrică** D149 V/µm 18 53 80 79
Coeficient de disipaţie D150 1 MHz <0,0001 0,0006 0,0001 0,007
Rezistenţă la arc D495 sec >300 300 >180 122
Rezistenţă volumetrică D257 ohm·cm >1018 >1018 >1018 >1017
Conductivitate superficială D257 ohm/sq >1018 >1016 >1017 >1015
** Intensitatea câmpului în material la o peliculă de 100 µm.


Coeficient de transmisie a vaporilor la un strat de grosimea de 25 microni Teflon® FEP, la ASTM E-96
(valori măsurate la un strat mai gros recalculate la 25 microni)

Vapori

Temperatură, °C g/100 inch 2 sau g/625 cm2 (24 Ore)
Acid acetic 35° 0,41
Acetonă 35° 0,95
Acetofenonă 25° 0,50
Benzol 35° 0,64
Tetraclorură de carbon 35° 0,31
Acetat de etil 35° 0,76
Hexan 35° 0,56
Acid clorhidric, 20% 25° <0,01
Piperidin 25° 0,04
Acid azotic concentrat 25° 7,5-1,4
Hidroxid de sodiu, 50% 25° <0,01
Acid sulfuric, 98% 25° 0,00001
Apă 39,5° 0,40
Observaţii:
Scopul publicării datelor de mai sus este să oferim asistenţă tehnică pentru clienţi, conform celor mai relevante cunoştinţe, pe baza experienţei dobândite şi potrivit stadiului actual al ştiinţei. Nu ne asumăm răspundere juridică pentru proprietăţile specificate şi pentru utilizabilitate în aplicaţii concrete. Pentru evitarea eventualelor efecte nedorite apărute în urma utilizării, recomandăm clienţilor să facă teste, analize proprii, noi le acordăm întreaga noastră asistenţă.